Elever deler egne tekster med medelever.

Møllebakken har fokus på verdilæring, og et av månedens temaord denne vinteren har vært «gjestfrihet». For mange betyr dette begrepet noen ekstra middagsgjester, men i 8. klasse valgte vi en litt utvidet tolkning av begrepet: Vi fokuserte på et gjestfritt fellesskap, og ungdomsskoleelevene skulle forberede og invitere de yngste elevene til en faglig oppleving. Resultatet ble en annerledes og morsom formiddag:

I vinter har 8. trinn hatt eventyr som tema i norsktimene. Elevene har skrevet egne tekster og laget moderne versjoner av gamle, kjente eventyr. I kunsttimene har de laget kreative, flotte plakater. Muntlig presentasjon fikk derfor en ny vri: I stedet for presentasjoner for medelever på trinnet, ble elevene i 1. og 2. klasse invitert til eventyrtime siste dag i leseuken i april. Tilfeldigvis fikk skolen også besøk av en stor gruppe førskolebarn fra Damsgård barnehage akkurat denne fredagen, og da ble de også invitert. Dermed økte plassbehovet, underetasjen i kirken ble endret til tre «eventyrstasjoner», og de eldste elevene fikk fortelle eventyr for et stort og lydhørt publikum.  Eventyrtimen ble deretter avsluttet med felles lunsj for barnehagebarn, små og store elever.

Elevene skal ha ros for godt gjennomført program. (Det er ikke helt lett å være «lærer» for de yngste samtidig som det er mange voksne som observerer alt som foregår) I etterkant fikk elevene  velfortjente, gode ord pedagogisk leder fra barnehagen, – og som norsklærer, og en av «observatørene»,  kan jeg uten nøling gi elevene mine samme rosende tilbakemelding .  

Written by 

Relaterte saker