Møllebakken som Friskole
Friskoler er statlig godkjente privatskoler som får inntil 85% økonomisk støtte fra det offentlige, men forutsetningen for å være en friskole er at den tilbyr et livssynsmessig eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

Møllebakken er en slik friskole som drives med kristent verdigrunnlag og utdanningsfilosofi, eid av og tilknyttet til Adventistkirken i Bergen. Vi er også tilknyttet Kristne Friskolers Forbund (KFF). På verdensbasis drifter Adventistkirken 7.800 skoler, høyskoler og universitet med 87.000 lærere og 1.680.000 elever og studenter. Møllebakken skole er en grunnskole fra 1.-10. trinn med kapasitet på 75 elever, og har sitt skolenettverk/søsterskoler bestående av 11 grunnskoler og 1 videredegående internatskole. Disse kan du besøke ved å klikke på lenkene under:

Oppdatert 11.09.2023