Møllebakken skole prioriterer svømmeopplæringen. Fra elevene starter i 1.kl. til de går ut av 8.klasse undervises de i svømming to timer annenhver uke. Elevene deles i grupper etter ferdigheter og gjør øvelser som til slutt gir dem ulike ferdighetsmerker i svømming. 24.mai ble 4 klassingene ved skolen testet om de hadde nådd målet regjeringen har satt for alle 4.klassinger i landet. Samtlige av 4.klassingene, som var på skolen den dagen, besto testen. De svømte 100 meter, dykket ned og hentet en gjenstand på 1,6 meters dyp, lå og fløt i tre minutter og svømte deretter 100 meter til. GRATULERER!

Ved slutten av skoleåret blir det delt ut vann-, pingvin-, selunge-, sel- og havhest-merker til dem som har klart alle kravene.  

Written by 

Relaterte saker