Informasjon om koronaviruset

Møllebakken skole deler her informasjon gitt fra Bergen Kommune. Etat for helsetjenester ønsker å informere alle foresatte til barn i skoler og barnehager i Bergen om hvordan forholde seg til koronaviruset. Det er nå publisert oppdatert informasjon på kommunens nettsider. Informasjon til barnehager, skoler og foresatte ligger på denne nettsiden. Brevet kan leses her:

Les mer