Vi har gode rutiner for smittevern ved Møllebakken skole.

Bergen har en ganske omfattende nedstenging i uke 6, det iverksettes svært strenge tiltak for alle innbyggerne i byen, og hele skolen vil være på rødt nivå. 

Møllebakken skole har utarbeidet planer for tiltak både gult og rødt nivå. Også på rødt nivå får elevene et skoletilbud hver dag: Elevene deles opp i mindre grupper (kohorter), og alle kontaktlærere gir detaljert informasjon til sine elever og foresatte. (Fremmøtetid, – sted, og ny, tilpasset timeplan til rødt nivå.)

Vi anbefaler også å lese pressemeldingen fra Bergen kommune om forsterkede nasjonale smitteverntiltak.

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi/Programmering (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker