Telefon:  55 20 71 70

E-post: post@mollebakkenskole.no

Organisasjonsnummer:  976201973

Besøksadresse:
Jørgen Moes gate 26, 5053 Bergen

Postadresse:
Postboks 2478 Solheimsviken
5824 Bergen

Nettansvarlig:
Christian Antonsen er IKT leder og skolens ansvarlige redaktør for hjemmesiden,
og  kan kontaktes på epost christian.antonsen@mollebakkenskole.no