Skolen 55 20 71 70 og SFO 90978392post@mollebakkenskole.no
Tirsdag den 28. Mars dro 9. Trinn til Sandgotna skole for å kunkurrere i en sjakkturnering, Sjakk9ern, med flere 9. lassinger fra andre skoler som også kom for å konkurrere....
Den 21.03 deltok 5. kalsse i en sjakk turnering kaldt sjakk5ern arrangert av spillsjakk.no. 5. klasse startet med å varme opp i Lichess.org sammen med 6. klasse. Møllebakken skole gjorde...
I mars reiste hele Møllebakken skole til Voss og avholdt skidag i nydelig vær og velpreparerte løyper.
I begynnelsen av året reiste årets 8. trinn til Mesnail og Camp Sjusjøen. Dagen bestod av ski-aktiviteter, undervisning, lek og andakter. Årets kull fra Møllebakken var utelukkende jenter.

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

Ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Elevene får svært gode muligheter til å utvikle gode positive sider ved Møllebakken skole. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Det gjelder spesielt om noen slenger seg med på aktiviteter ute, eller er med å lager aktiviteter for de yngre. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.