Skolen 55 20 71 70 og SFO 90978392post@mollebakkenskole.no
Vil du bety en forskjell i noens liv? Vi søker etter deg med hjerte og tankene på at alle elever skal ha gode, morsomme, lærerike og trygge skoledager. Voksne de...
Å fikse og pusse opp selv er ikke like normalt i dag som det en gang var. Vi har tilgang på mye og ønsker oss stadig noe nytt. Jeg ønsker...
Søknadsfrist for opptak til neste skoleår er 1. November
Foreldre, elever, lærere og menighetsmedlemmer har alle stilt opp på en felles dugnad for å gi jenter og barn med funksjonsnedsettelser i Niger en sjanse til å få seg utdannelse...

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

Ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Elevene får svært gode muligheter til å utvikle gode positive sider ved Møllebakken skole. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Det gjelder spesielt om noen slenger seg med på aktiviteter ute, eller er med å lager aktiviteter for de yngre. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.