Møllebakken skole er Adventistkirkens grunnskole i Bergen og har cirka 70 elever fra 1. til 10.trinn. En tradisjon som har festet seg de senere årene, er at skolen arrangerer kulturkveld...
Årets skidag var satt til 7. februar, og som tidligere ble det destinasjon Voss. Her kunne elevene boltre seg i nybegynner-bakken med innleide instruktører – eller i tøffere utfordringer i...
7. til 11. januar 2019 ble Basecamp 8 avholdt på Mesnali i nærheten av kjente Sjursjøen i Hedmark. Fra skolen reiste lærer og tre elever, samt en tidligere elev. Det ble...
Det er klart for en ny runde med norskkurs og oppstart er tirsdag 22. januar . Vi møtes til vanlig tid kl. 1730, og kurset varer til kl. 1900. Da...

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

På ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.