Smittevernoverlege Karina Koller Løland gir informasjon til foreldre med barn i skolen
Hjemmeskole uke 2 er gjennomført. Nå er det snart sabbat og helg. Vi ønsker alle elever, foreldre og ansatte en velsignet fredfull helg, og håper også at både latter og...
Her følger en liten oppdatering fra skolehelsetjenesten for alle som er tilknyttet Møllebakken skole. Grunnet hjemmekontor, blir hverdagen noe annerledes enn normalt.
Møllebakken skole følger retningslinjer fra Bergen kommune og holder derfor skolen stengt.

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

På ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.