Info om smittevern i skoleskyssen januar 2021
I desember skrev 5. og 6. klasse brev.
Bergen kommune har utarbeidet en oversikt over programmet for skolehelsetjenesten i grunnskolen
Onsdag 2.september kl.09.00 startet 59 elever og 4 lærere spent på sitt livs kanskje viktigste løp. Vi skulle gå/løpe i to timer, for å hjelpe barn i Sør-Sudan til skolegang...

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid peripheral resistance bringing about tremendous increaseGrading of What is sildenafil citrate?. . Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

På ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.