Tilbud på ulike trinn
En kort oversikt

BARNETRINNET
– Tett samarbeid hjem – skole
– Nøye oppfølging av hver enkelt elevs behov
– Utstrakt bruk av utflukter og ute-skoledager
– Fysisk aktivitet hver dag
– Svømming fra 1. klasse
– byens billigste SFO
– Tilbud om musikkundervisning.

GENERELT
– Tett oppfølging faglig og sosialt
– Trening i kulturformidling fra scene
– En sunn livsstil gjennom vegetarisk matlaging og hyppig fysisk aktivitet
– Tilbud om meierivarer og frukt
– Tett samarbeid mellom hjem og skole
– Nye lærebøker etter K06 i alle fag, og med fagfornyelsen LK20, blir lærebøker fortløpende oppdatert etterhvert som de blir publisert.