Hva tilbyr vi?

Møllebakken har:

 • Tett samarbeid mellom hjem og skole, faglig og sosialt.
 • Stor andel av høyt utdanningskvalifiserte lærere.
 • Høy lærertetthet per elev og et gjennomsiktlig miljø.
 • Trivselslederordning.
 • Kristen utdanningsfilosofi.
 • Verdilæring.
 • Balansert bruk av digitalt og fysisk læremateriell.
 • Ipad til yngre elever og Chromebook til de eldre.
 • Leirskolebesøk fra 7.-9. trinn, og utprøving av internatskole i 10. trinn.
 • Svømming fra 1.-10. trinn.
 • Hyppige utedager for 1.-4. trinn.
 • Berlintur i ungdomstrinnet.
 • Valgfag: Programmering, fysisk aktivitet og helse, design og redesign.
 • Språkfag: Tysk, engelsk fordypning (utgår), spansk (kommer høsten 2024).
 • SFO-ordning.

Fasiliteter og andre tilbud

 • Lekeplass med slengdisse, husker, og klatrestativ.
 • Basketball og fotballspill på skoleområdet og i gymsalen.
 • Friminuttsjakk.
 • Vegetarisk matlaging og fysisk aktivitet.
 • Skolefrukt og tilbud om meieriprodukter.

Årlige skolearrangementer

 • ADRA hjelpeaksjon – bistandsarbeid i skolen ved sponsorløp og dør-til-dør innsamling.
 • Skiaktivitet – skileir i 8. trinn & felles skidag i lokalområdet.
 • Julemarked – salg av julevarer fra elever og foresatte.
 • Kulturkveld – en kveld med innslag av musikk, skuespill og andre kunstformer.
 • Skole- og julegudstjenester på trinn.
 • Sjakkmesterskap.
 • Aktivitetsdag – hele skolen er ute og har felles leker, rebus og lignende.
 • Besøksdag – for nye elever.

Oppdatert 11.09.23