SKOLEDAGEN
Skoledagen varer fra kl. 08:45 til 14:20 (av og til 15:05 for noen av de eldste trinnene).
Skolen er åpen fra 08:00 til 15:15 (for de som ikke går på SFO).
Elever i SFO har mulighet for tilsyn fra 07:30 til 16:30.

LUNSJ
Skolen tilbyr abonnement på meierivarer, foruten det ordinære statlige tilbudet på gratis frukt.
Storefri varer fra 11:10 til 11:50 og elevene får da ulike tilbud om fysisk aktivitet, sjakk, gymsal eller trivselslederaktiviteter.

ELEVER
Skolen tar inn elever fra hele Bergensregionen, fra Åsane i nord til Os i sør, fra Sotra i vest til Arna i øst.
Skoleåret 2023 – 2024 er det rundt 73 elever ved Møllebakken skole.

KRISTEN FRISKOLE
Møllebakken skole er en kristen friskole som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skoleeier er Adventistkirken i Bergen. Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF).

ANSATTE
Møllebakken skole har for tiden ca. 24 ansatte (administrasjon, pedagoger, sekretær, assistenter, SFO, renhold, vaktmester).

SKOLESKYSS
Elever i grunnskolen som bor mer enn 4 km vei til skolen, eller 2 km for 1. trinnselever, får busskort dekket av kommunen. Elever fra andre kommuner legger vanligvis ut for bussbillett selv, og får refundert fra sin hjem-kommune hvert halvår (Skolen hjelper til med dette).
I starten av hvert skoleår bestiller skolen busskort til de elever som har rett på det.

https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/

HVOR HOLDER VI TIL?
Skolen ligger på Kronstadhøyden like øst for Danmarksplass, et lite steinkast oppover åsen fra tidligere Forum kino. Se kart her.