SKOLEDAGEN
Skoledagen varer fra kl. 08:45 til 14:20 (av og til 15:05 for noen av de eldste trinnene).
Skolen er åpen fra 08:00 til 15:15 (for de som ikke går i SFO).
Elever i SFO har mulighet for tilsyn fra 07:30 til 16:15.
For timeplaner – se her.

LUNSJ
Skolen tilbyr abonnement på meierivarer, foruten det ordinære statlige tilbudet på gratis frukt.
Storefri varer fra 11:10 til 11:50 og elevene får da ulike tilbud om fysisk fostring eller bruk av bibliotek/mediatek.

ELEVER
Skolen tar inn elever fra hele Bergensregionen, fra Åsane i nord til Os i sør, fra Sotra i vest til Arna i øst.
Skoleåret 2015 – 2016 er det rundt 60 elever ved Møllebakken skole.

KRISTEN PRIVATSKOLE
Møllebakken skole er en kristen privatskole som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skoleeier er Adventkirken i Bergen. Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF).

ANSATTE
Møllebakken skole har for tiden omtrent 10 pedagogiske stillinger og omtrent tre stillinger med annet personale (sekretær, assistenter, SFO). Stillingene deles mellom 20 ansatte med godt kvalifisert personell.

SKOLESKYSS
Elever i grunnskolen som bor mer enn 4 km vei til skolen, eller 1 km for 1. klassinger, får busskort dekket av kommunen . Elever fra andre kommuner legger vanligvis ut busspenger selv, og får refundert fra sin hjem-kommune hvert halvår. (Skolen hjelper til med dette).
I starten av hvert skoleår bestiller skolen busskort til de elever som har rett på det.

HVOR HOLDER VI TIL?
Skolen ligger på Kronstadhøyden like øst for Danmarksplass, et lite steinkast oppover åsen fra tidligere Forum kino. Se kart her.