Administrasjon

Tone KverndalenRektorrektor@mollebakkenskole.no
Antra SundeInspektørinspektor@mollebakkenskole.no
Hajnalka SzentannaiAdministrasjonskonsulentpost@mollebakkenskole.no

Kontaktlærere

Tone EdmondsKontaktlærer

 1. og 2. trinn

tone.edmonds@mollebakkenskole.no
Melissa HopeKontaktlærer

 3. og 4. trinn

melissa.hope@mollebakkenskole.no
John Glenn RobertsenKontaktlærer

 5. og 6. trinn

john.g.robertsen@mollebakkenskole.no
Øystein SognefestKontaktlærer

 7. og 8. trinn

oystein.sognefest@mollebakkenskole.no
Kristine TengesdalKontaktlærer

 9. og 10. trinn

kristine.tengesdal@mollebakkenskole.no

Spesialfunksjoner

Christian AntonsenIKT Administratorchristian.antonsen@mollebakkenskole.no
Eilen EgelandRådgivereilen.egeland@mollebakkenskole.no
Thomas LarmSosiallærerthomas.larm@mollebakkenskole.no

Andre lærere og assistenter

Leif Monsen, Lærer, leif.monsen@mollebakkenskole.no

Helge Hjelland, Lærer, helge.hjelland@mollebakkenskole.no

Kristina Konevega, assistent, kristin.konevega@mollebakkenskole.no

Troy Tompkins, Assistent, troy.tompkins@mollebakkenskole.no

åse Leknes, Assistent,  ase.leknes@mollebakkenskole.no