Kontaktinformasjon til alle ansatte ved Møllebakken skole.

Administrasjon

Tone Kverndalen, Rektor, rektor@mollebakkenskole.no

Antra Sunde, Inspektør, inspektor@mollebakkenskole.no

Hajnalka Szentannai, Administrasjonsleder, post@mollebakkenskole.no

Kontaktlærere

Tone Edmonds, 1. og 2. trinn, tone.edmonds@mollebakkenskole.no

Melissa Hope, 3. og 4. trinn, melissa.hope@mollebakkenskole.no

John Glenn Robertsen, 5 . og 6. trinn, john.g.robertsen@mollebakkenskole.no

Øystein Sognefest, 7. og 8. trinn, oystein.sognefest@mollebakkenskole.no

Rebekka Hernehult, 9. og 10. trinn, rebekka.hernehult@mollebakkenskole.no

Spesialfunksjoner

Christian Antonsen, IKT Administrator, christian.antonsen@mollebakkenskole.no

Eilen Egeland, Rådgiver, eilen.egeland@mollebakkenskole.no

Andre lærere og assistenter

Leif Monsen, Lærer, leif.monsen@mollebakkenskole.no

Mads Hauge, Lærer, mads.hauge@mollebakkenskole.no

Carina Bless, Lærer, carina.bless@mollebakkenskole.no

Anne Beate Andersen, Assistent, anne-beate.andersen@mollebakkenskole.no

Kristina Konevega, Assistent, kristina.konevega@mollebakkenskole.no

Troy Tompkins, Assistent, troy.tompkins@mollebakkenskole.no

Åse Leknes, Assistent,  ase.leknes@mollebakkenskole.no