Administrasjon

  Tone Kverndalen Rektor rektor@mollebakkenskole.no
  Antra Sunde Inspektør inspektor@mollebakkenskole.no
  Hajnalka Szentannai Administrasjonskonsulent post@mollebakkenskole.no

Kontaktlærere

  Tone Edmonds Kontaktlærer

1. og 2. trinn

tone.edmonds@mollebakkenskole.no
  Melissa Hope Kontaktlærer

3. og 4. trinn

 melissa.hope@mollebakkenskole.no
  Antra Sunde Kontaktlærer

5. og 6. trinn

inspektor@mollebakkenskole.no
  Øystein Sognefest Kontaktlærer

7. og 8. trinn

oystein.sognefest@mollebakkenskole.no
  Kari Gangsø Aase Kontaktlærer

9. og 10. trinn

kari.gangso@mollebakkenskole.no

 

Spesialfunksjoner

 

  Christian Antonsen IKT Administrator christian.antonsen@mollebakkenskole.no
  Eilen Egeland Rådgiver eilen.egeland@mollebakkenskole.no
  Thomas Larm Sosiallærer thomas.larm@mollebakkenskole.no

 

Andre lærere og assistenter

 

  Leif Monsen Lærer leif.monsen@mollebakkenskole.no
  John Glenn Robertsen Lærer john.g.robertsen@mollebakkenskole.no
  Arnt-Lennart Fuglestad Lærer arnt-lennart.fuglestad@mollebakkenskole.no
  Helge Hjelland Lærer helge.hjelland@mollebakkenskole.no
  Kristina Konevega Assistent kristin.konevega@mollebakkenskole.no
  Troy Tompkins Assistent troy.tompkins@mollebakkenskole.no
  Åse Leknes Assistent ase.leknes@mollebakkenskole.no