Tirsdag den 28. Mars dro 9. Trinn til Sandgotna skole for å kunkurrere i en sjakkturnering, Sjakk9ern, med flere 9. lassinger fra andre skoler som også kom for å konkurrere. Denne turneringen var lik turneringen 5. klasse hadde forrige uke, Sjakk5ern, bare denne ganger er det for 9. klassinger og i ekte person i stedet for over nettet.

Elever fra flere skoler gjør seg klar til den første runden.

Turneringen besto av fire runder der alle fikk konkurrere alle rundene. Elevene spilte for klassen sin som da var laget deres.

Sander tenker godt over trekkene sine

Selv om det bare var fem elever som kunne konkurrere klarte møllebakkens 9. klassinger å vinne iallfall ett spill hver runde, og den 4 og siste runden vant hele fire stykker.

Møllebakken tok detsverre ikke 1. plassen, men var gode nok til å vinne en sjakk stoppeklokke til klassen.

Sam Braldon midt i runde tre tenker ut stategier for å vinne.

Alt i alt en suepr innsats fra Møllebakken skole!

Dana og en gutt fra en annen skole spiller og sørger for å ha det mye morro.

Relaterte saker