Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor voksenkontakt og tett oppfølging. Allerede på barnetrinnet vil elevene møte mange av de ulike særegenhetene ved skolen. Vi har høyt fokus på gode relasjoner, og vi er en skole som ofte benytter oss av teknologi i undervisningen.