Hvem er jeg?

Hei! Jeg heter Torgrim Brevik Pedersen. Jeg er IKT-og medie praksiselev på Møllebakken skole, og er lærling til Christian Antonsen (IKT-ansvarlig på skolen). Jeg er spesielt interessert i IT og er det jeg kommer til å arbeide med mest her som praksiselev.

Hvorfor er jeg her?

Jeg er en vgs elev på Amalie Skram videregående skole. Jeg går IT-og medie linjen. Siden linjen er yrkesfaglig, skal vi ut i praksis til en bedrift en gang i uken. Dette er for å få arbeidserfaring innen IT-og medieproduksjon. Møllebakken skole har vært så grei å ta meg inn som deres praksiselev der jeg skal, en gang i uken, få arbeidserfaring innen IT- og medie her på skolen. Jeg skal bli lært opp i diverse felt innenfor linjen min, og samtidig fungerer som en ekstra hjelpende IT-og medie hånd her på skolen. Du kan se på meg som en lærling, som er her for å både lære, og hjelpe med det jeg har kompetanse til.

Jeg er her hver tirsdag fra som regel  08:00 – 16:00 helt frem til mai, før skoleåret er slutt.

Relaterte saker