Møllebakken skole deler her informasjon gitt fra Bergen Kommune.

Etat for helsetjenester ønsker å informere alle foresatte til barn i skoler og barnehager i Bergen om hvordan forholde seg til koronaviruset.

Det er nå publisert oppdatert informasjon på kommunens nettsider.

Informasjon til barnehager, skoler og foresatte ligger på denne nettsiden.

Brevet kan leses her:

Koronavirus_barnehageogskole_brev

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi/Programmering (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker