Møllebakken skole følger retningslinjer fra Bergen kommune og holder derfor skolen stengt. Hold deg oppdatert og informert på nettsidene til kommunen her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/barnehage-og-skole

Her er brevet Bergen kommune sender ut til foreldre og foresatte:

12.03.2020-Brev-til-foresatte-i-barnehager-og-skoler-om-stenging

Sitter du med ubesvarte spørsmål i forhold til dine barn og Møllebakken skole, bes du ta kontakt med administrasjonen. Grunnet stor pågang kan det være lurt å sende epost til post@mollebakkenskole.no. Alle henvendelser blir lest.

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi/Programmering (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker