En eventyrlig time

Elever deler egne tekster med medelever. Møllebakken har fokus på verdilæring, og et av månedens temaord denne vinteren har vært «gjestfrihet». For mange betyr dette begrepet noen ekstra middagsgjester, men i 8. klasse valgte vi en litt utvidet tolkning av begrepet: Vi fokuserte på et gjestfritt fellesskap, og ungdomsskoleelevene skulle forberede og invitere de yngste…

Les mer