Elliot slukker brann

I forbindelse med faget naturfag så hadde elevene på 5. og 6. trinn undervisning i emnet Faremerker for flammer og eksplosjon, gass under trykk og produkter som er oksiderende.

I den forbindelse foretok vi en enkel øvelse i hvordan slukke en liten brann. En trefjøl ble påtent og elevene fikk slukke med brannskum på sprayboks – noe som viste seg være svært effektivt mot nettopp mindre flammer.

Lærer demonstrerte også hvordan slukke med hjelp av en avis.

Elliot slukker i påsyn av Marjan og lærer.

Lærer demonstrerer hvordan slukke med en avis.

Written by 

Relaterte saker