Av Eilen Egeland

En av de årlige tradisjonene vi har på Møllebakken skole, er å sende 10. klasse til besøksdager på Tyrifjord videregående skole. “Absolutt TVS” blir arrangert hvert år i midten av november. Det er adventistsamfunnet som eier og driver denne skolen.

I fjor var det ikke mulig å besøke skolen på grunn av koronasituasjonen, men i år var det heldigvis mulig å gjennomføre besøksdagene igjen. Elever og reiseledere kom fra adventistskoler og menigheter i hele Norge. I år var det likevel litt færre tiendeklassinger enn vanlig som kom på besøk.  

De elevene som ble med, fikk oppleve mye av det den videregående internatskolen har å tilby. Besøkshelgen varte fra torsdag kveld til søndag morgen. Fredagen var en innholdsrik dag med smakebiter fra ulike fag og utdanningsprogram, på lørdagen var det sabbatsskole for 10. klassingene, og gudstjenesten ble arrangert av ungdomslaget. Det var også lørdagsunderholdning i aulaen, som på en kreativ og morsom måte viste litt av det internatelevene er opptatt av og kan bruke tiden på når de bor der.

Forhåpentligvis er det noen tiendeklassinger som nå litt lettere klarer bestemme seg for hva de vil gjøre til neste år!

Fotograf: Alin Barla.

Written by 

Relaterte saker