Bergen kommune har utarbeidet en oversikt over programmet for skolehelsetjenesten i grunnskolen basert på Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2017:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Retningslinjen vektlegger et godt samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste, deltakelse i foreldremøter og tverrfaglig samarbeid. I tillegg fremheves helsefremmende og forebyggende arbeid i grupper og klasser som viktig, noe som gjenspeiles i at man nå planlegger undervisningsopplegg på flere klassetrinn enn tidligere.

Det er viktig at skolene kjenner til skolehelsetjenestens program, slik at man kan planlegge gjennomføringen på en god måte i samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste. Dette er grunnen til at programmet nå sendes ut til ledelsen ved alle skolene i vårt byområde.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet vi opplever å ha med skolene i Bergenhus og Årstad. 

Vi setter stor pris på å ha dere som gode og viktige samarbeidspartnere i arbeidet for elevene

Med vennlig hilsen,
Sigrid Daae Mæland
Avdelingsleder for skolehelsetjenesten i grunnskolen Bergenhus og Årstad

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi/Programmering (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker