av Christian Antonsen

Matematikk i ny læreplan

I den nye læreplanen; Kunnskapsløftet 2020, har fagene i grunnskolen gjennomgått til dels mange ulike endringer. I de senere år har det vært et økt fokus rundt grunnleggende ferdigheter, noe som også er tydelig belyst i den nye læreplanen. Videre er tanken at elevene skal bli gode problemløsere, og forstå hvordan matematikk henger tett sammen med andre fag. Fra Utdanningsdirektoratet kan vi lese videre:

I læreplanen er det lagt vekt på at elevene skal bli gode problemløsere og oppdage sammenhenger i, og mellom fagets kunnskapsområder og andre fags kunnskapsområder. Det er disse sammenhengene som legger til rette for dybdelæring og forståelse i faget. Faget legger også til rette for at elevene skal utforske matematikken og kommunisere om den. Læreplanene knytter seg tett til elevenes hverdag og skal forberede dem på et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

(Kilde: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/nytt-i-fagene/hva-er-nytt-i-matematikk/)

Et av de nye elementene i matematikkfaget som elevene skal lære om, er programmering. 

Super:bit

Barn er digitale storforbrukere, men framtida fordrer mer enn forbruk. All digitalitet er skapt med programmering. De ti største selskapene i verden produserer bare programvare. Prosjektet super:bit vil flytte barns interesse som kun digitale konsumenter over til aktivitet, slik at de kan også kan forstå og skape det digitale.

Bakgrunn

Nye lærerplaner for grunnskolen og videregående har virkelige satt programmering på dagsorden. Nå skal programmering tas inn i fagene matematikk, naturfag, musikk samt kunst og håndverk. I tillegg blir teknologi og algoritmisk tenkning relevant i alle fag.

Regjeringen har også en stor satsning på dette gjennom «Den teknologiske skolesekken», der landets vitensentre er sentrale. Med dette som bakgrunn har landets vitensentre, landets kodeklubber og NRK bestemt seg for å samarbeide for å øke kompetansen og interessen for programmering og teknologi.

Super:bit prosjektet

Super:bit-prosjektet består av tre aktører:

  • De regionale vitensentrenes arbeid mot landets skoler (skoleprogram, lærerkurs og prosjektarbeid)
  • Lær Kidsa Koding (LKK) der barn og unge lærer programmering i kodeklubber og kurser elever og lærere
  • NRK sitt arbeid mot barn og unge – hovedsakelig via NRK Super og NRK skole

Disse tre aktørene har laget en felles overbygning, super:bit, for sin felles satsning. For best mulig resultat, vil de både koordinere egne aktiviteter, samt gjennomføre felles opplegg.

Lær Kidsa Koding og Vitensenterforeningen fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB (20 millioner kroner) til å kjøpe klassesett med utstyr til alle landets grunnskoler og kodeklubber. Dette, som nå kalles «super:bit-utstyrskasse», skal fordeles fra og med januar 2020. 

Landets kodeklubber har mottatt utstyrskassene, mens skolene får kassene samtidig med opplæring fra sitt regionale vitensenter, i skoleåret 2019/20 eller 2020/21.

Vi programmerer

Det er altså i denne sammenhengen at 5. – 7. klasse fikk seg en tur til VilVite. Men før elevene fikk turen til VilVite, var vi to lærere som først måtte gjennomføre et introduksjonskurs om Super:Bit opplegget kort tid etter skolestart, hvor vi fikk tips og ideer til gjennomføring i skolen. I tillegg fikk vi tildelt nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre de ulike programmeringsprosjektene.

På skolen ordnet vi et 3-økters kurs i grunnleggende programmering, som i tur og orden skulle dekke alle klassetrinnene fra 3. – 10. klasse. I etterkant av dette opplegget, fikk da 5. – 7. klasse seg en tur til VilVite for å lære mer (og repetere) fra tidligere gjennomførte programmeringsøkter på skolen.

Det var helt klart et morsomt og interessant opplegg for elevene, hvor de fikk prøve seg på programmering av Micro:bit. Et par av de mer kule prosjektene elevene løste, var å lage en robot som skulle kjøre gjennom en liten by, og det var også elever som prøvde seg på å lage en fjernstyrt bil, hvor man bruker en Micro:bit som fjernkontroll.

Det eneste som var nedtur, var at elevene fikk for liten tid til å være ute i utstillingen på VilVite, så et løfte ble lovet, elevene skal få seg en tur til hvor de skal få utforske utstillingen og alt det spennende som VilVite har å by på.

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi/Programmering (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker