Det er ikke bare fag som hjelper elevene å vokse som mennesker. Det er også når de kan møtes, bli kjent, og ha det gøy sammen. Nordmenn har for vane...
Første skoledag er onsdag 18. august, og vi følger god tradisjon og starter året med felles åpning for elever og foresatte kl 17:00 i Adventistkirken.
Bergen har en ganske omfattende nedstenging i uke 6, det iverksettes svært strenge tiltak for alle innbyggerne i byen, og hele skolen vil være på rødt nivå.
Basecamp 8, SABU og adventistskolenes leir for 8. trinn, handler om å vite hva man velger og å ta gode valg.

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

Ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Elevene får svært gode muligheter til å utvikle gode positive sider ved Møllebakken skole. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Det gjelder spesielt om noen slenger seg med på aktiviteter ute, eller er med å lager aktiviteter for de yngre. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.