Skolen 55 20 71 70 og SFO 90978392post@mollebakkenskole.no
Søknadsfrist 1. november for neste skoleår.
Sporty elever og lærere under årets ADRA-aksjon
En varm deilig sommermorgen gjorde små og store seg klare for en dag i skogen. Våre eldste elever er faddere for de yngste, de tok hver sitt fadderbarn i hånden...
Første skoledag er Mandag 15. August. SFO starter som vanlig fra vanlig tid. Første skoledag og foreldremøte kl. 16 for 1. - 4. klasse og kl. 17 for alle i...

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

Ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Elevene får svært gode muligheter til å utvikle gode positive sider ved Møllebakken skole. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Det gjelder spesielt om noen slenger seg med på aktiviteter ute, eller er med å lager aktiviteter for de yngre. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.