Divine jobber med besvarelsen.

Kreativ oppgave med 9.-10. klasse

Hvert semester har elevene i 9-10 klasse en periode med programmering i matematikkfaget. Noen av elevene har den fordelen at de driver med programmering i sitt valgfag, mens andre får bare jobbet med dette når vi trekker det inn i matematikken. Derfor valgte jeg denne høsten å prøve ut en åpen oppgave i programmering. Elevene ble paret opp slik at de kunne utfylle hverandre med ferdigheter innen programmering og matematikk.

Dana og Andrada

Oppgaven gikk ut på å lage en programmeringsoppgave som er egnet til å komme på tentamen. Det vil si at elevene måtte ta utgangspunkt i kompetansemålene fra læreplanen om programmering matematikk for å finne ut av hva som forventes at de skal kunne. De fikk ikke lov til å kopiere en annen oppgave de fant, men å la seg inspirere er ikke ulovlig. De fikk beskjed om å tenke selv og være kreative. Til slutt skulle oppgaven, med løsningsforslag, leveres inn til vurdering. 

En elevbesvarelse


1 Step = 1 meter 

Spørsmål:
a) Forklar hva som skjer når programmet blir kjørt.

b) Blir det dannet en figur? Hvis ja, hvilke figur og hvilke egenskaper har den? 

c) Danner linjene noe areal og omkrets? Hvis Ja, hva er arealet og omkretsen? 

d) Hvor mange grader er vinklene mellom linjene?b) Ja, det blir dannet en figuren. Det blir dannet en firkant med like lange sider og blir derfor kalt et kvadrat. Egenskapene til et kvadrat er at sidene er like lange og alle vinklene er 90-grader.

c) Areal: Man regner ut arealet ved å ta lengden gange bredden. a2. Arealet til figuren blir derfor 100 gange 100 = 10 000 meter2. Omkrets: Man regner ut omkretsen ved å summere alle sidene til figuren. 4a. Omkretsen til figuren blir derfor 100+100+100+100 = 4(100) = 400 meter.

d) Vi vet at figuren danner et kvadrat og at alle sidene i et kvadrat er like lange.

En hel sirkel = 360-grader. Da blir en fjerdedel= 90-grader. Slik det er vist på bildet til venstre.

Written by 

Relaterte saker