Formålet med mitt prosjekt var at elevene skulle få erfaring med design og hvordan denne har betydning for prosjektilers framdrift i luft. Jeg ønsket at elevene skulle ha det gøy mens de lærte, oppleve mestring og få utviklet sin nysgjerrighet og forskertrang. Jeg ville også at de skulle få erfare hvordan krefter og energi kan overføres og brukes til fremdrift. Selv om elevene mine er små kan de ha gode ideer og ved at jeg gir dem tid og spillerom til å få utvikle disse kan jeg som lærer gi dem et fundament å bygge videre på som forskere og oppfinnere senere i livet. Rakettprosjektet vårt reddet ikke verken verden eller menneskeheten, men kreativiteten fikk blomstre og elevene viste en enorm entusiasme, glede og engasjement ved dette prosjektet.

Kravspesifikasjon

Som en rask introduksjon lagde jeg en enkel rakett og demonstrerte for elevene hvordan de skulle gå frem for å skyte den opp ved å koble de

n på slangen og tråkke hardt på flasken. Deres første utfordring gikk ut på å konstruere en rakett som kunne skytes opp i taket på klasserommet. Elevene fikk utdelt nødvendig materiale på arbeidsbordene sine: Papir (en egen farge for hver gruppe), tape, saks, 50 cm. avkuttet hageslange tapet til tuten på en 1 ½ l. tom plastflaske og v

ernebriller. Etter at første krav var innfridd fikk elevene i oppgave å konstruere en rakett som kunne fly lenger enn fem meter. Bonus for noen av gruppen som jobbet effektivt var å forsøke å treffe blink.

Prosess fra idé til ferdig produkt

Gruppene jobbet konsentrert med oppgavene sine. To av gruppene utmerket seg når det gjaldt samarbeid. Elevene oppdaget raskt at for å få større trykk på flasken hjalp det å hoppe på den, ikke bare trampe på den. En av gruppene sendte til og med et av medlemmene sine opp på pultene for å deretter hoppe ned på flasken. Rakettoppskytning var noe som engasjerte.

Da elevene fikk i oppgave å lage raketter som fløy minst fem meter satte de i gang med produksjon av nye raketter igjen.

Alle elevene var i utgangspunktet veldig motiverte for dette prosjektet og gikk i gang med liv og lyst. Jeg opplevde at de var inspirert og klasserommet yrte av glade stemmer, latter og liv. Mye fordi dette var noe det var utrolig lett å inspirere elevene til å gjøre. De gledet seg til å teste ut rakettene sine, fikk arbeide i sitt eget tempo og sto fritt til å løse utfordringen på sin måte. Det var bevegelse, aktivitet, kreativitet. Utrolig kjekt å være vitne til!

Etterpå hadde vi karneval med lek og moro og popkornparty 🙂   

Written by 

Relaterte saker