Møllebakken skole søker musikklærer i 40% stilling (vikariat)

Møllebakken skole i Bergen er en kristen privatskole godkjent etter privatskoleloven
Skolen er femdelt med omtrent 75 elever fra 1. – 10. klasse.

Fra 2. januar 2023 er det ledig 40% stilling vikariat frem til juli 2023.  Vi søker etter en musikklærer, og aktuelle fag vil være blant annet musikk på barnetrinnet og ungdomsskolen, valgfag «Produksjon for scene» i ungdomsskolen, kor 1.-4.klasse og KRLE-undervisning i 5.-6.klasse.

Bakgrunn: Høyere utdannelse som er relevant for nevnte oppgaver. Søker bør dele skolens verdigrunnlag og må kunne arbeide selvstendig. Siden stillingen vil ha kontakt mot barn, foreldre og myndigheter, vil skikkethet bli tillagt vekt.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner og avtale. Skolen har offentlig pensjonsordning.

Nærmere opplysninger fås av rektor Antra Sunde på tlf. 41043386

(Se også www.mollebakkenskole.no)

Søknad med vitnemål, attester og evt. referanser sendes skolestyret v/rektor innen 02.01.2023

mbs-rektor@mollebakkenskole.no

Møllebakken skole
Pb 2478 Solheimsviken
5824 Bergen