Skolen 55 20 71 70 og SFO 90978392post@mollebakkenskole.no
Velkommen til skoleavslutning onsdag 19.06 klokken 18:00!Dette har vært et år fylt med læring, vennskap og utallige minner, og på onsdag skal vi markere slutten på dette kapitlet med stil....
Nasjonaldagen er rett rundt hjørnet, og som vanlig er Møllebakken skole å se i toget! Elever og lærere møter ved Grieghallen klokken 10:00, Prosesjonen starter ved Grieghallen klokken 10:15 og...
av John Glenn Robertsen Første onsdagen i mai var 7. og 8. trinn medpå Opptur i regi av Bergen Turlag. Det var til tider en krevende løype på10 km i...

Barnetrinnet (1. – 4. klasse)

Barnetrinnet er i hovedsak fordelt i to klasserom. Ved Møllebakken skole er den mest vanlige inndelingen slik at to og to klasser er i samme klasserom til enhver tid. Det er likevel svært mange unntak. Vi har mange ulike grupperinger og konstellasjoner, slik at elevene blir ofte delt inn i mindre grupper. Det sikrer stor…

Mellomtrinnet (5. – 7. klasse)

Ved Møllebakken skole er det et skille mellom de aller minste og de større barna. Fra og med 5. klasse oppfordres elevene til å delta i å lede aktiviteter ute i friminuttene. Det er spesielt populært blant de minste. Dette er også en av flere tiltak for å sikre at alle har det bra ved…

Ungdomstrinnet (8. – 10. klasse)

Ungdomstrinnet har elevene mange gode muligheter til faglig utfoldelse. Elevene er ofte delt inn i mindre grupper, noe som sikrer høy voksentetthet og god oppfølging. Elevene får svært gode muligheter til å utvikle gode positive sider ved Møllebakken skole. Siden vi er en 1-10 skole, blir de store elevene svært ofte sett opp til som store helter for de mindre barna. Det gjelder spesielt om noen slenger seg med på aktiviteter ute, eller er med å lager aktiviteter for de yngre. Sjansen for å finne noen å være med, er med andre ord stor.