Skolens mål

«Møllebakken skole tilstreber å støtte elevene i en personlighetsutvikling som harmonisk kombinerer faglig dyktighet, høy moralsk integritet, samfunnsengasjement, medmenneskelighet og gudstro.»

Mål og mening?

Vi har ikke for vane å se på oss selv som en så veldig «spesiell» skole. På det pedagogiske området ser vi vel snarere heller på oss selv som ganske tradisjonelle eller enda gammeldagse.

Men det er klart at det er noe som gjør oss spesielle også – ellers ville vi ikke eksistert. Den eksplisitt religiøse siden av saken er en ting (den kan du lese mer om her). Når de gjelder pedagogikk så vil et kristent menneskesyn gi seg visse utslag også der. Utover det må enhver skole – privat eller ikke – definere visse kriterier og mål for det de driver med. Målsetningen ovenfor er en slags sammenfatning av denne prosessen. Presiseringene nedenfor forsøker å utdype og konkretisere denne målsetningen:

Pedagogiske rammer

Skolens pedagogikk er bygd på prinsippet om de tre H-er: hode, hånd og hjerte. En balansert teoretisk og praktisk undervisning i et godt sosialt skolemiljø vil danne grunnlaget for en optimal personlig utvikling og bidra til å gjøre elevene til den generelle delen av læreplanen kaller «gagns» mennesker. Eller som Ellen White, en av adventismens grunnleggere, kaller det: å kombinere fysiske, mentale og åndelige krefter på en harmonisk måte:

Ellers tar vi naturligvis utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2006 (K06) for all undervisning, selv om vi også, som alle norske adventistskoler, har et godkjent tillegg til læreplanen  i alle fag (godkjent i Utdanningsdirektoratet desember 2006).

Møllebakken skole er en liten, fådelt grunnskole. Det gir oss noen viktige muligheter:
– gruppestørrelsen er liten. Få elever på hver lærer gir mulighet for tett oppfølging
– alle har de beste muligheter til personlig og faglig utvikling
– vi er glade i naturen og er ofte på tur. De yngste elevene har uteskole én hel dag i uken
– elever fra ulik bakgrunn trives på skolen. Alle kjenner alle, og vi ønsker å ta vare på hverandre

Å undervise ut fra aldersblandede grupper er en pedagogisk metode som mange offentlige skoler driver forsøk med. Forskning viser at læringseffekten kan øke med opp mot 90 % hvis en elev lærer bort sin kunnskap til en annen. Hos oss har vi aldersblandinger i alle fag. Det betyr ikke at vi nødvendigvis alltid klarer å utnytte denne læringseffekten like godt, men vi tror at aldersblanding kan være et gode mer enn en ulempe.

Mer informasjon

Du har kanskje spørsmål? Du er hjertelig velkommen til å ringe, skrive, sende en e-post – eller ta en tur innom skolen vår og besøke oss. (Se Kontaktsiden for detaljer.)