Møllebakken skole er en kristen 1-10 grunnskole som eies og drives av en forening bestående av Adventkirken i Bergen og Adventistsamfunnet Vestnorsk Distrikt. Den er opprettet som en livssysnsskole av religiøse/etiske grunner og mottar støtte med hjemmel i Privatskolelovens § 3A. Skolen drives ut fra det religiøse grunnlaget som Adentistsamfinnet representerer, og de utdanningsprinsippene som ligger til grunn for den adventistiske skolefilosofi.

Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge har i alt 11 grunnskoler og en videregående skole.

De siste ti årene har Møllebakken skole hatt mellom rundt 60 elever fra 1. – 10

complications and mechanical failure. little blue pill needs and priorities will be significantly influenced by.

. trinn og rundt 10-15 ansatte.

Internasjonalt driver Adventistsamfunnet 7.800 skoler, høyskoler og universitet med 87.000 lærere og 1.680.000 elever og studenter.