Møllebakken skole er en kristen 1-10 grunnskole som eies og drives av en forening bestående av Adventkirken i Bergen og Adventistsamfunnet Vestnorsk Distrikt. Den er opprettet som en livssysnsskole av religiøse/etiske grunner og mottar støtte med hjemmel i Privatskolelovens § 3A. Skolen drives ut fra det religiøse grunnlaget som Adentistsamfinnet representerer, og de utdanningsprinsippene som ligger til grunn for den adventistiske skolefilosofi.

Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge har i alt 11 grunnskoler og en videregående skole.

Internasjonalt driver Adventistsamfunnet 7.800 skoler, høyskoler og universitet med 87.000 lærere og 1.680.000 elever og studenter.