Å drive skole er en hjertesak for oss. Derfor treffer du engasjerte medarbeider i alle ledd. Vi eksisterer ikke fordi vi må – vi er her for å gjøre en forskjell!

Elevene blir sett

Vi kan love deg en ting: Der er ikke hos oss du finner det lengste 17. mai toget. Når sant skal sies er vi ikke veldig opptatt av å ha det lengste toget heller. I en vanlig norsk skole finner du gjerne hundrevis av elever fordelt på klasser ä 30 elever for hver lærer. Det sier seg selv at det ikke blir mye tid til hver enkelt elev. Derfor er vi spesielt stolte av å skilte med høy lærertetthet pr. elev. Dette kombinert med et mindre og gjennomsiktig miljø gjør at du kan være trygg på at hver elev blir sett – og tatt vare på. Liten organisasjon gir også kort saksbehandlingstid og større rom for fleksible løsninger. Staben har høy kompetanse, tett samarbeid og godt arbeidsmiljø.

Grenser

Folkeskikk er et ord vi er glad i. Vi snakker ikke om å stå “skolerett” til enhver tid, men en skikkelig oppførsel som gir optimale vilkår for læring og trivelige forhold. Trivsel oppstår der det er gjensidig respekt, klare grenser og samtidig armslag nok til å være seg selv og vise glede. Skole handler om mer enn fag.

Verdier

Som friskole er vi ikke redd for å tone flagg. Vi vet hva vi tror på og formidler det. De kristne verdiene ligger til grunn for vår eksistens og etter vår oppfatning fører sikre holdninger til trygge elever. I en tid der “verdinøytralitet” er et ord som får stadig større innpass i skoleverket, er vi opptatt av å fortelle at det ikke finnes nøytrale verdier. Verdier handler om å velge og ikke om å la vær å ta stilling. Vi ønsker ikke å lære barn likegyldighet, men en aktiv holdning kombinert med toleranse og respekt for andres valg.
Gå hit for å se andre skoler tilknyttet SDA i Norge.