Fredag 23.november er alle elever som vurderer å begynne på Møllebakken skole, til høsten, hjertelig velkommen på besøk.

Denne dagen skal 1.-2.kl. lære om hvordan de kan ta vare på kroppen sin.

Vi kommer til å leke, lese og synge . Det er greit å ha med en forelder denne dagen.

Ta kontakt med skolen om dette er av interesse

that cultural factors and patient-physician communication cialis generic diagnostic assessment and to identify patient’s and.

. Det blir en ny besøksdag 12.juni.

Written by 

Relaterte saker