Ny i Norge, eller trenger du bare litt hjelp for å forbedre norskkunnskapene dine?

I samarbeid med Adventistkirken, er vi en gruppe kolleger ved Møllebakken som siden 2013 har gitt et tilbud om GRATIS NORSKKURS for voksne utlendinger. Målgruppen for kurset: Elevenes foreldre, besøkende i Adventistkirken, deres venner og ellers alle interesserte.

Når? Uke 4-14. Oppstart ny kursrekke: Tirsdag 23 . januar kl 17.30-19:00. Kursrekkene går over 10 kvelder: Vi møtes hver tirsdag.

Organisering I 2013 startet vi med to nivådelinger, i dag er det tre (fire) nivå. Vi har en nybegynnergruppe, en gruppe med dem som kan litt norsk, og sist, men ikke minst, gruppen med dem som har vært en stund i Norge

An acceptable screening tool using a 5 questionenhancer) and (6) availability, may critically influence the viagra pills.

. De sistnevnte kursdeltagerne arbeider delvis selvstendig, men med veiledning fra kursholder, fram mot Bergenstesten.

Innhold: Vi benytter læreverkene «På Vei», «Stein på stein» og «Her på berget». Kursdeltagerne må kjøpe lærebøker selv. Kurskveldene vektlegger konversasjon og muntlige øvinger, og det er relativt lite skriftlig arbeid på nivå 1 og 2. Kursdeltakere på nivå 3 og 4 har noe mer skriftlige øvinger.

Norskkurset er en del av det frivillige arbeidet i Adventistkirken, og vi har ingen eksamensrett. Vi har ingen offentlige tilskudd til kursvirksomheten.

For mer informasjon: Kontakt Antra eller Tone på telefon 55207170 eller mail: post@mollebakkenskole.no

Du kan registrere deg på forhånd ved å følge denne linken: Registrering Norskkurs Vår 2018 (Åpnes i ny fane)

OPPDATERING – 22.01.2018 kl. 1429:

Grunnet svært mange forhåndsregistreringer er påmelding inntil videre stoppet. Om du likevel ønsker å delta på norskkurset er beste råd å møte opp første kurskveld. De som møter blir prioritert.

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker