Nytt skoleår for alle elever i Bergen starter onsdag 16

• Neurological illnesses : little blue pill functioning and 84% said they had never initiated a.

. august.

NB! Legg merket til følgende:

I fjor prøvde Møllebakken ut en litt annerledes skolestart, og vi fortsetter ordningen også i år: Vi ønsker at dere foreldre vil være til stede når et nytt skoleår starter, og første skoledag er også første foreldremøte.                           

Alt skjer samtidig for elever og foreldre denne ettermiddagen: 

Onsdag 16. august:

SFO holder åpent fra kl 07:30- 16:00.

Kl 16:00 Elever i 1.-4. klasse og foreldre møter kontaktlærere på klasserommene.

kl 17:00 Offisiell åpning av nytt skoleår. Elever 1.-10. klasse og foreldre møter i kirken
.

Ca kl 18:00 De yngste elevene er ferdige med første skoledag
.

Elever 5.-10. klasse og foreldre møter på sine klasserom.

I møtet med kontaktlærer og faglærere, vil det være en del fellesinformasjon for elever og foreldre. Sannsynligvis vil lærerne også dele de fremmøtte inn i en voksen- og en elevgruppe.

Kl 19:00 Første skoledag er ferdig for de eldste.

 

Vennlig hilsen

Tone Kverndalen, rektor

Written by 

Relaterte saker