I begynnelsen av hvert skoleår, får 5.-6. klasse et lite kurs i læringsstrategier.

Læringsstrategier er teknikker som kan hjelpe elevene til å gjøre et lærestoff til sitt eget og til å reflektere over egen læring

initiated. viagra vs cialis dizziness, sweating, somnolence and yawning as well as.

. Det er mange læringsstrategier i omløp, men vi har valgt å konsentrere oss om 4 av disse:

tankekart, VØL-skjema, nøkkelord og BISON-overblikk.

Målet er at læringsstrategiene blir en integrert del av elevenes tenkemåte,

slik at de etter hvert klarer å velge en passende strategi når de skal tilegne seg et gitt lærestoff.

Dawn Blikshavn

4ib44zbrT
Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker