nurse-37322Helsesøster vil være å treffe på Møllebakken skole hver tirsdag.

I like uker fra 08:30 – 12:00.

I ulike uker fra 11:00 – 14:00.

Følg og lik oss i sosiale media:

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser i Matematikk, Musikk, Kroppsøving, Teknologi (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker