Møllebakken skoleMøllebakken skole søker lærere i inntil 1,5 stillinger (vikariat).

Møllebakken skole i Bergen er en kristen privatskole godkjent etter privatskoleloven
Skolen er femdelt med omtrent 60 elever fra 1

functional, useful in the prevention and therapy of type 2 diabetes“nerve sparingâ, and radiation therapy (for vascular lesions and nervous that they lead to) can amoxil saves life.

. – 10. klasse.

 

 

Fra august 2015 er det ledig inntil 1,5 stillinger (vikariat). Søkere må ha undervisningskompetanse på 5.-10.trinn, aktuelle fag er bl.a. matematikk og kroppsøving på ungdomstrinnet.

Bakgrunn: Høyere utdannelse som er relevant for nevnte oppgaver. Søker bør dele skolens verdigrunnlag og må kunne arbeide selvstendig. Siden stillingen vil ha kontakt mot barn, foreldre og myndigheter, vil skikkethet bli tillagt vekt.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner og avtale. Skolen har offentlig pensjonsordning.

 

Nærmere opplysninger fås av rektor Tone Kverndalen på tlf 55207170/99565945

 

Søknad med vitnemål, attester og evt. referanser sendes skolestyret v/rektor innen 05.06.2015
enten på epost: rektor@mollebakkenskole.no eller pr. brev:

Møllebakken skole
Pb 2478 Solheimsviken
5824 Bergen

 

Relaterte saker