I høst har skolen fått et utendørs bordtennisbord

. Dette har blitt svært populært både hos de eldste og de yngste elevene. Ofte ser vi både 3 klassinger og 10 klassinger spille mot hverandre. De spiller som oftest rundbord, slik at så mange som mulig kan delta

2. Patient communication. Patients may have concernshappy to discuss this further»: generic viagra.

. Elevene er veldig flinke til å organisere dette selv og de er ofte 10 og 20 stykker med i spillet. De spiller både i regn og storm og flere av elevene har kjøpt sine egne køller, slik at de alltid kan ha en tilgjengelig. Dette har vært et svært vellykket «lekeapparat» for hele skolen.

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker