Anonymous_Calligraphy_Vector_Clipart

Vi kan ikke tenke oss en tilværelse uten pc-tastaturet, og i dagens skole er det førsteklasser som lærer å skrive touch før de lærer å skrive for hånd. For dagens femåringer er det som regel lettere å finner fram til og trykke på en tast enn å utforme bokstaven ved hjelp av fingrene. For de litt eldre elevene har teksting og sosiale medier har tatt brevets plass, ungdommene sliter med å lese håndskrift. Skriftforskere advarer likevel mot å kutte ut opplæringen i håndskrift. En av dem, professor Ragnheidur Karlsdottir som er håndskriftforsker og professor ved pedagogisk institutt ved NTNU, mener det påligger skolene og lærerne et stor ansvar for å lære elevene løkkeskrift og gi dem trening i å lese ulike typer håndskrift.

Det finnes flere argumenter for at elever fortsatt bør lære å skrive for hånd:

 • Skrivekunst er et 4000 år gammelt håndverk som nå er i ferd med å bli glemt.
 • En personlig håndskrift er en viktig del av identiteten til mange mennesker

  you feel(12) viagra online.

  . Alle fortjener å få lov til å utvikle en personlig håndskrift som de kan være stolte av . Det ville også være trist om folk ikke kunne skrive sin egen signatur.
 • Håndskreven hilsener virker ofte mer ekte og naturlige enn maskinskrevne hilsener. Folk blir glade når de ser håndskriften din på et postkort eller et julekort.
 • I tillegg til det rent språklige, er bokstavforming for hånd nyttig for hånd-øye-koordinasjon; det utvikler visuell hukommelse og vurderingsevne. Barn som skriver tekst for hånd, lærer å se nye ord raskere enn de som skriver på tastatur.
 • Barn som har en fin håndskrift, er generelt også mer kreative enn de med dårligere håndskrift.
 • Noen psykologer mener at hendene våre kan huske rekkefølgen til bokstavene i mange ord, at det finnes noe som heter muskelminne. Psykologene hevder at mange kan skrive navnetrekket sitt uten å tenke på hver enkelt bokstav i navnet.
 • Det er en klar sammenheng mellom håndskrift og evne til å tilegne seg ny lærdom: «når vi skriver, aktiveres automatisk noen nervetråder, som framprovoserer en form for mentalt stimulert gjenkjennelsesprosess i hjernen». (Psykolog Stanislav Deharene, College de France)
 • Studenter lærer mer av å notere for hånd enn via PC:

Amerikanske skriveforskere har funnet ut at hjerneaktiviteten er annerledes og bedre hos dem som skriver for hånd. Det ser ut til at de som skriver mye for hånd, lærer dypere og husker bedre enn dem som skriver på tastatur. (Hånden har forbindelse med hjernen.)

Læreplanen har – fremdeles – et læringsmål om at elever skal ha en funksjonell håndskrift. Kanskje vi skal si som Ole Brumm: Ja takk begge deler. -Elevene skal både kunne skrive på pc og ha en funksjonell håndskrift.

(Kilder: NRK nyheter, Aftenposten  21. juni 201, Norsknytt 1/2 2014)

Written by 

Har jobbet hos Møllebakken skole siden august 2011. Underviser hovedsakelig i Matematikk og Teknologi (valgfag). Er også IKT ansvarlig.

Relaterte saker